Bordspel: Reconnect

In eerste instantie was vanaf eind basisschool de (10+) de doelgroep voor het spel. Het was de bedoeling een preventief spel te ontwerpen. Al snel kwamen we op het punt dat we ergens een tweestrijd hadden over iets over willen brengen en een leuk spel ontwerpen. Wat is nou waar we persoonlijk tegen aan lopen met betrekking tot beeldschermverslaving? Het gemis/gebrek aan echt contact is waar voor ons het knelpunt ligt. Elkaar offline beter leren kennen, opnieuw in contact komen werd hiermee het doel van het spel, zodoende is de naam Reconnect ontstaan.

Prototype

Het spel bestaat uit zes onderdelen waarbij je elkaar beter leert kennen en door middel van vraag en antwoord kaartjes maken de spelers kennis met het onderwerp beeldschermverslaving.

De zes onderwerpen zijn:

Uitbeelden: Waarbij de spelers alledaagse voorwerpen en beroepen uitbeelden. Voor sommigen kan dit moeilijk zijn omdat je jezelf moet laten gaan, daarom is het van groot belang dat iedereen betrokken is bij het spel.

Verboden woord: Het gegeven woord met de daarbij horende 3 woorden mag de speler niet zeggen, de speler aan zet moet dit woord door middel van omschrijven duidelijk maken. Het gegeven woord heeft met het thema online en offline contact te maken. De andere spelers moeten raden wat de speler probeert te zeggen. Wanneer spelers elkaar nog niet zo goed kennen en dus niet op dezelfde golflengte zitten kan ook dit heel moeilijk zijn, zodra de spelers elkaar beter leren kennen wordt ook dit onderwerp makkelijker uitvoerbaar.

Doe opdrachten: Bij dit onderdeel krijgen de spelers een doe opdracht die zij moeten uitvoeren. Dit zorgt voor beweging in het spel en zet de spelers aan iets met of voor elkaar te doen. Veel kaarten zijn gelinkt aan het online leven en telefoongebruik.

Zou je liever…: In dit onderdeel komen dilemma’s naar voren, sommige grappig, moeilijk of leuk, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat je wordt aangespoord tot nadenken en soms moeilijke keuzes moet maken. Dit alles zorgt voor stof tot nadenken en een goed en grappig gesprek.

Ranking: Bij ranking wordt gekeken hoe goed de spelers elkaar kennen, er wordt één vraag gesteld met vijf verschillende antwoorden. Zet de antwoorden (zoals jij denkt dat het moet voor de speler aan zet) in de goede volgorde. Voor elk goed antwoord kun je punten krijgen. wanneer je de eerste plek goed hebt krijg je 5 punten, tweede plek = 4 punten, derde plek = 3, vierde plek = 2, vijfde plek =1. In totaal zijn er 15 punten te behalen, heb je minimaal 8 punten. Krijgt diegene met de meeste punten een fiché. Hierbij blijkt dat je niet enkel voor jezelf speelt maar dat je dit samen doet. Het ranking onderdeel zorgt voor een goed gesprek en voor het echt leren kennen van elkaar. Het thema voor dit onderdeel is ook online en offline contact.

Vraag en antwoord: Bij vraag en antwoord krijgt de speler aan zet een vraag voorgelegd. Er zijn verschillende soorten vragen. Zo zijn er multiple choice vragen, maar ook open vragen. Dit onderdeel is het meest informatieve onderdeel van de zes.

Deze 6 onderdelen bij elkaar zorgen voor een balans tussen informatief en leuk spel. Door de verschillende soorten onderdelen zit er voor iedere speler iets leuks tussen. Ook de vormgeving van het bord en de vrije keuze om een kant te kiezen waar je heen wilt lopen, zorgen er voor dat iedere speler het spel zelf in kan delen en leuk kan maken naar eigen wens. Hierdoor is het spel voor een groot aantal mensen interessant en leuk.

De waarde van deze effecten

Het contact met mensen direct in je omgeving kan steeds oppervlakkiger worden door bijvoorbeeld social media gebruik. Soms gaat het contact alleen nog via een beeldscherm en kan dit omslaan tot beeldschermverslaving. De focus komt steeds meer op ‘ik’ te liggen in plaats van ‘wij’. Dit individualisme kan in deze materialistisch georiënteerde samenleving omslaan in hyperindividualisme, narcisme en onverschilligheid. Ook kan men de interesse voor de omgeving verliezen en worden zaken als gelijkheid en solidariteit eenvoudig aan de kant geschoven. De gevolgen hiervan zijn enorm.

Op een persoonlijk vlak kan beeldschermverslaving zorgen voor angst, depressie en agressie. Dit kan grotere vormen aannemen als er niets mee wordt gedaan. Ook dit kan grote gevolgen hebben. Het is dus van belang dat dit probleem bespreekbaar wordt gemaakt op plekken waar dit hoog nodig is.

Meestal als men iemand aanspreekt op zijn of haar verslaving ontstaat er een discussie. Via Reconnect brengen we de optie om beter en echt contact met elkaar te houden of te krijgen bij onze doelgroep in huis, op een leuke manier. De waarde van het effect wat ons spel meegeeft kan dus op verschillende vlakken gezien worden. Het spel brengt meer bewustzijn over telefoongebruik en ook discussie materiaal over dit onderwerp.