Choose Sophrosyne

Dit project is begonnen met de film ‘Down to earth’. Het gaat over een gezin die de drukte van onze wereld achter zich laat en de wereld rondreisd. Tijdens deze reis spreken ze verschillende mensen die heel anders leven dan zij (en wij) gewend zijn. Als je hem nog niet hebt gezien, ik vind het een aanrader! 
Naar aanleiding van deze film zijn we op het ‘wicked problem’ beeldschermverslaving uitgekomen. Ons doel met dit project is om studenten en jongeren van 18 tot 25 jaar er meer bewust van maken van de negatieve invloed die hun technologie (mobiel, laptop, tv) op hen heeft, op een positieve manier.

Onderzoek

Beeldschermgebruik is iets waar we niet meer omheen kunnen. Tijdens het onderzoek hebben we vooral gekeken naar ‘hoe is de balans tussen online en offline wat meer terug te krijgen’. Zelf hebben we namelijk het idee dat het schermgebruik soms iets minder kan. Verschillende onderwerpen zijn tijdens het onderzoek aan bod gekomen. Er is gekeken naar het Minnesota-model. Dit is een twaalf stappenplan voor het afkicken van een verslaving. Dit model is verwerkt in het uiteindelijke prototype. Ook is er onderzoek gedaan naar mindfulness, sjamanisme en social besitas. De negatieve gevolgen van te veel beeldschermgebruik zijn ook onderzocht. Verder is er veldonderzoek gedaan in het Afrika museum en zijn we zelf een dag offline geweest om het tegenovergestelde te kunnen ervaren. 

Prototype trailer


Prototype uitleg

Mijn rol

Mijn rollen tijdens dit project waren projectleider, grafisch designer, actrice en uitvoerder.