Choose Sophrosyne

Dit project is begonnen met de film ‘Down to earth’. Het gaat over een gezin die de drukte van onze wereld achter zich laat en de wereld rondreisd. Tijdens deze reis spreken ze verschillende mensen die heel anders leven dan zij (en wij) gewend zijn. Als je hem nog niet hebt gezien, ik vind het een aanrader! Naar aanleiding van deze film zijn we op het ‘wicked problem’ beeldschermverslaving uitgekomen. Ons doel met dit project is om studenten en jongeren van 18 tot 25 jaar er meer bewust van maken van de negatieve invloed die hun technologie (mobiel, laptop, tv) op hen heeft, op een positieve manier.

Onderzoek

Beeldschermgebruik is iets waar we niet meer omheen kunnen. Tijdens het onderzoek hebben we vooral gekeken naar ‘hoe is de balans tussen online en offline wat meer terug te krijgen’. Zelf hebben we namelijk het idee dat het schermgebruik soms iets minder kan. Verschillende onderwerpen zijn tijdens het onderzoek aan bod gekomen. Er is gekeken naar het Minnesota-model. Dit is een twaalf stappenplan voor het afkicken van een verslaving. Dit model is verwerkt in het uiteindelijke prototype. Ook is er onderzoek gedaan naar mindfulness, sjamanisme en social besitas. De negatieve gevolgen van te veel beeldschermgebruik zijn ook onderzocht. Verder is er veldonderzoek gedaan in het Afrika museum en zijn we zelf een dag offline geweest om het tegenovergestelde te kunnen ervaren. 

In de praktijk

Ons advies was om dit prototype uit te werken op schaal in een papieren prototype. Na onderling overleg kwamen we eigenlijk al snel tot de conclusie dat wij voor de wauw-factor wilden gaan, ondanks het advies. In iets meer dan twee maanden hebben we de helft van een klaslokaal omgebouwd tot ironische verslavingskliniek.

Waarschijnlijk weet je zelf niet dat je verslaafd bent, maar zo wordt je wel direct behandeld als je binnenkomt bij de secretaresse. Je schrijft je bij haar in en levert hier ook je telefoon in. Na een ongeïnteresseerde opmerking van de secretaresse: ‘oh, ben je er nog?!’, realiseer je je dat je door mag lopen naar de volgende ruimte, naar de arts. Voordat de arts op het meest onhandige moment wordt gebeld over zijn avondeten, vertelt hij nog even snel wat je er eigenlijk doet. Verward blijf je achter.

Op deze manier loop je de verschillende ruimtes van ‘Sophrosyne’ door. Als je vastloopt of even niet meer weet wat je moet doen wordt je geleidt door de stem van je onderbewuste. Nadat je de gevolgen van té veel beeldschermgebruik hebt ervaren wordt je geconfronteerd met je eigen gebruik. Zodra je je realiseert dat je dit eigenlijk niet meer wilt, unplug je alle stekkers en kom je in de zenruimte terecht. Hier wacht je laatste test..

Prototype trailer

Mijn rol

Tijdens dit project was ik projectleider, grafisch designer, actrice en uitvoerder.