The Connected Healthkit

De Connected Healthkit is begonnen als een doos met verschillende meetapparatuur die hartpatiënten en zwangere vrouwen mee naar huis kunnen nemen, zodat ze niet alleen voor een meet afspraak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Het doel van dit project was om het gebruik van deze Healthkit zo fijn mogelijk te maken voor de patiënten en de medewerkers in het ziekenhuis.

Onderzoek

Verschillende onderwerpen zijn tijdens dit project onderzocht. Voor de introductie aan de patiënten is er gekeken naar ‘hoe leren mensen’ en ‘hoe wordt het voor de patiënten zo makkelijk mogelijk gemaakt om routinematig te kunnen meten?’. Ook is hartfalen in het algemeen onderzocht. Wat houdt het in als men hartfalen heeft? Niet alleen door middel van literatuuronderzoek, maar ook door te observeren tijdens afspraken in het ziekenhuis, is er onderzoek gedaan. De materialen in de Healthkit zijn ook door mij getest, om zo te kunnen ervaren hoe deze materialen in gebruik zijn. 
Om een beter overzicht te krijgen en te geven over hoe het proces van de Healthkit meegeven kan gaan in de praktijk, zijn er met hulp van anderen twee tijdlijnen voor twee afdelingen gemaakt.

Prototype

Het uiteindelijke prototype lijkt op een boek. Alle meetapparatuur is terug te vinden in dit boek. Sommige patiënten gaven namelijk aan dat zij hun aandoening liever niet met iedereen wilden delen. De kaft is per patiënt aan te passen. Zo kan hij of zij een opvallende kaft kiezen, of juist niet. 

In de praktijk

In de praktijk informeert de arts de patiënt over de Healthkit tijdens een afspraak. Als de patiënt geïnteresseerd is kan hij dit zelf laten weten. De patiënt wordt in ieder geval na twee dagen teruggebeld voor een definitief antwoord. Zo kan er op korte termijn een afspraak gemaakt worden om de Healthkit uit te leggen en te plaatsen. Tijdens deze afspraak komt iemand uit het ziekenhuis op huisbezoek. Samen met de patiënt worden de verschillende stappen doorgenomen. Wat meet je wanneer en hoe vaak? Ook wordt het design en worden de locaties van de verschillende materialen doorgenomen. De Healthkit wordt geïnstalleerd en de patiënt kan hem nu zonder moeite gebruiken.