Spelling voor jou

Het doel tijdens dit project was: ontwikkel een ICT toepassing op het gebied van spelling voor kinderen van de basisschool met ADHD uit groep 7/8 die toegepast kan worden in het huidige onderwijs. Het eindproduct moet verbetering bieden in het spellingniveau van de kinderen. Het doel van dit project is in samenwerking met SBO de Piramide tot stand gekomen.

De demo

Om een beter beeld te krijgen over wat leerlingen in groep 7 en 8 leren op het gebied van spelling, gaan we met verschillende docenten het gesprek aan. Op SBO de piramide gebruiken ze verschillende karakters als ondersteuning van de lessen. Zo is er de tekendief, de dubbelzetter en het hoormannetje. Deze karakters heb ik visueel uitgewerkt.

Het is algemeen bekend dat spelenderwijs leren zeer effectief is, zo ook bij kinderen. Natuurlijk hebben we dit onderzocht en zijn we niet van onze aanname uitgegaan. Uit ons onderzoek blijkt dat onze eerdere aanname klopt, daarom nemen we verschillende spelvormen als basis van de nieuwe leeromgeving die we ontwikkelen. Om het spel compleet te maken hebben we een verhaal bedacht en uitgewerkt. Op deze manier krijgt de leerling een doel in deze leeromgeving. Het uiteindelijke doel, Lola redden van Jack, is in stappen te bereiken. Deze stappen zijn in levels uitgewerkt op de plattegrond.

In de demo hieronder is te zien dat de leerling op veel plekken uitleg kan krijgen. De uitleg is duidelijk, to the point, visueel en met voorbeelden. De knoppen en het kleurgebruik zijn rustig en leiden niet af van de opdracht. Op de plattegrond is duidelijk zichtbaar welke opdrachten de leerling wel of niet heeft gehaald. Alles bij elkaar zorgt voor een overzichtelijk scherm voor iemand met ADHD.

Voor de docenten is er een andere optie in het menu. Deze is helaas niet in de video terug te zien, maar wel meegenomen in de demo. De docent heeft een overzicht van de klas en kan per leerling de vooruitgang en/of de knelpunten zien.

Mijn rol

Tijdens dit project heb ik de karakters ontworpen en uitgewerkt, alle geluiden ingesproken en het verhaal van Harvey uitgedacht en vormgegeven. Ook heb ik meegehopen met het bedenken van de verschillende soorten opdrachten.